WKR en vitaliteit - hoe zit dit nu?

Via de WKR (werkkostenregeling) kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je werknemers geven, denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket, een abonnement voor het openbaar vervoer of een laptop. Dit kan onbelast blijven als het totaal van vergoedingen en verstrekkingen niet méér bedraagt dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’. Deze vrije ruimte wordt berekend als een wettelijk voorgeschreven percentage van de fiscale loonsom:

  • vrije ruimte tot € 400.000 aan kosten:
    1,7% van de totale loonsom (cijfers 2021)
  • vrije ruimte vanaf € 400.000:
    1,18% van de totale loonsom (cijfers 2021)

Gelukkig gaan niet alle vergoedingen ten koste van je vrije ruimte. Diverse vergoedingen vallen onder een vrijstelling, zoals ook investeringen in vitaliteit.

Vrijstelling WKR 2021 – Vitaliteit!
De Overheid stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van haar werknemers middels een vitaliteitsprogramma. Onder de WKR is daarom een door de werkgever geïnitieerd preventie- en gezondheidsprogramma vrijgesteld. Onder deze vrijstelling vallen ook (online) trainingsdagen, workshops en e-coaching. Voor bepaalde voorzieningen geldt de aanvullende voorwaarde, dat er sprake moet zijn van een Arbo-plan. Een vitaliteitsprogramma is onderdeel van het Arbo-plan.

Het vitaliteitsprogramma kan gericht vrijgesteld vergoed worden aan de werknemers als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • de Arbo-voorziening vloeit voort uit het Arbo-plan van de werkgever; én
  • de verstrekking vindt plaats tijdens werktijd; én
  • de werknemer gebruikt de voorziening (gedeeltelijk); én
  • de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Let op: Over het bedrag dat uitkomt boven de vrije ruimte betaal je als werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Verwacht je meer aan je werknemers te vergoeden dan zijn er wellicht nog wettelijke mogelijkheden in gerichte vrijstellingen of nihil waarderingen; bespreek dit met uw fiscale adviseur!

X