Hoe aantrekkelijk ben jij?

Investeren in de vitaliteit van werknemers staat niet altijd bovenaan het prioriteitenlijstje van een bedrijf. Een gemiste kans als je het ons vraagt. Werknemers zijn namelijk de fundering van je bedrijf.

De laatste jaren is er wel een verschuiving zichtbaar van reactief naar proactief verzuimbeleid: het verzuimbeleid is er steeds meer op gericht om ziekteverzuim te voorkomen en om medewerkers gezond en vitaal te houden.

In de praktijk blijkt dat de investering in vitaliteit van de medewerkers zichzelf snel terugverdient. Talloze onderzoeken hebben de duidelijke productiviteitswinst door het volgen van vitaliteitsprogramma’s in kaart gebracht. Werknemers die onder werktijd zo’n programma volgen hebben meer energie en zijn productiever. Bovendien draagt het enorm bij aan het stimuleren van het teamgevoel.

De bereidheid om meer te investeren in personeel, maakt je al snel een aantrekkelijke werkgever. Niet alleen voor bestaande medewerkers, maar ook voor nieuw te werven kandidaten! Een mooie bijkomstigheid want we weten allemaal hoe moeilijk het is om in deze tijden goede mensen te vinden.

 

X